O mne

robo_adam_marcan_cervena_voda_okt_2011_140x140

Webový vývojár pre front-end na voľnej nohe s vášňou pre spoločenské inovácie, kultúrnu kreativitu, progresívne spôsoby spolupráce a spolutvorby, life-hacking a minimalizmus. Bohaté skúsenosti v oblasti desktop publishingu a grafického dizajnu.

Viac info o partnerstvách a pracovných skúsenostiach: https://www.linkedin.com/in/rzelnik